Partner:
Współorganizator:

Badania porównawcze oznaczania zdolności do wykonania pracy przez dynamity i saletrole metodą bloku ołowianego i wahadła balistycznego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 16:36 - 16:48 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Badania porównawcze oznaczania zdolności do wykonania pracy przez dynamity i saletrole metodą bloku ołowianego i wahadła balistycznego

Title: Comparative study of ANFO’s and dynamite’s power determined with lead block and ballistic pendulum

Autorzy: Michał Szastok - Główny Instytut Górnictwa

Streszczenie:

W artykule przedstawiono metody oznaczania zdolności do wykonania pracy przez materiały wybuchowe do użytku cywilnego (dynamit i saletrol) w akredytowanym w Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa. Metodę bloku ołowianego porównano z metodą wahadła balistycznego. Zaprezentowano wyniki badań porównawczych przeprowadzonych na wahadle balistycznym i w blokach ołowianych – dokonano ich analizy podejmując próbę wyznaczenia zależności pomiędzy nimi.

Materiały:

Sponsorzy: