Partner:
Współorganizator:

Nowe środki do wykonywania operacji strzałowych w tym rozsadzania nadgabarytów w odkrywkowych zakładach górniczych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 14:30 - 14:45 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Nowe środki do wykonywania operacji strzałowych w tym rozsadzania nadgabarytów w odkrywkowych zakładach górniczych

Title: New Blasting Agents Used for Specific Blasting Operations Including Bursting Oversize Rocks in Open Pit Mines

Autorzy: Jacek Sobala - Główny Instytut Górnictwa

Streszczenie:

W artykule przedstawiono kilka polskich i zagranicznych przykładów nowych środków strzałowych (Rocksplitter, ROYEX, Pyrexia PX) w tym gazogeneratorów dedykowanych dla odkrywkowych zakładów górniczych do urabiania skał, gdzie użycie klasycznych materiałów wybuchowych z różnych względów jest ograniczone.
Opisane środki strzałowe mogą być stosowane dla wszystkich typów złóż, w szczególności z wysokim stanem szczelinowatości dla:
• stref z ograniczoną wielkością ładunku materiału wybuchowego,
• filarów ochronnych,
• rozdrabniana nadgabarytów.
Ponadto mogą być one zastosowane w złożach blocznych przy wydobyciu bloków na złożach monolitycznych (odznaczających się minimum 60 % blocznością) oraz do innych inżynierskich prac strzałowych.

Materiały:

Sponsorzy: