Partner:
Współorganizator:

Analiza i porównanie metody ciągłego pomiaru prędkości detonacji z metodami normowymi

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 16:12 - 16:24 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Analiza i porównanie metody ciągłego pomiaru prędkości detonacji z metodami normowymi

Title: Analysis and comparison of continuous velocity of detonation method with standard methods

Autorzy: Mateusz Pytlik - Główny Instytut Górnictwa, Piotr Mertuszka - KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR

Streszczenie:

Pomiar prędkości detonacji jest jednym z podstawowych badań podczas dokonywania oceny zgodności materiałów wybuchowych według dyrektywy 2014/28/UE. W artykule dokonano porównania metod normowych (zgodnie z PN-EN 13631-14) z metodą ciągłego pomiaru prędkości detonacji o kroku 0,5 μs przy pomocy przyrządu MicroTrapTM VOD/Data Recorder. Wykonano również badania oraz przeprowadzono analizę wpływu warunków otoczenia na dokładność ciągłego pomiaru prędkości detonacji. Na ich podstawie opracowano procedurę badawczą wykonywania ciągłego pomiaru prędkości detonacji oraz dokonano analizy czy przyrząd MicroTrapTM spełnia wymagania normy (pkt. 5.4 Urządzenie pomiarowe).

Materiały:

Sponsorzy: