Partner:
Współorganizator:

Badanie prędkości detonacji metodą ciągłą wybranych górniczych materiałów wybuchowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 16:24 - 16:36 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Badanie prędkości detonacji metodą ciągłą wybranych górniczych materiałów wybuchowych

Title: Explosive detonation process investigation of selected explosives using continuous method

Autorzy: Karolina Nikolczuk - Instytut Przemysłu Organicznego, Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka - KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR, Andrzej Maranda - Wojskowa Akademia Techniczna, Bogdan Florczak - Instytut Przemysłu Organicznego, Jacek Suszka - AUSTIN POWDER POLSKA sp. z o.o.,

Streszczenie:

Jednym z podstawowym parametrem materiałów wybuchowych (MW) jest prędkość detonacji. Wartość tego parametru świadczy o ilości ciepła wygenerowanej w strefie reakcji chemicznej fali detonacyjnej, a jego znajomość wskazuje możliwość zastosowania materiału wybuchowego do wykonywania konkretnych prac strzałowych. Metody pomiaru prędkości detonacji można podzielić na dwie zasadnicze grupy: elektryczne i optyczne. W metodach optycznych stosowane są różnego rodzaju kamery (elektroniczne, z obracającym się zwierciadłem lub bębnem) wykonujące szybkie zdjęcia. Natomiast w metodach elektrycznych wykorzystuje czujniki (jonizacyjne, elektrokontaktowe) połączone z licznikiem elektrycznych lub oscyloskopem. Czujniki jonizacyjne i elektrokontaktowe można również wykorzystywać do ciągłego pomiaru prędkości detonacji. Są one wykorzystywane w systemie MicroTrap, który był stosowany w niniejszej pracy do badania prędkości detonacji MW zawierających jako podstawowy utleniacz stężony nadtlenek wodoru (MW-HP) oraz materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE).

Materiały:

Sponsorzy: