Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Wpływ zmienności obciążenia przenośników transportowych na warunki smarowania przekładni zębatych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 12:45 - 13:00 - Aula Średnia B


Tytuł: Wpływ zmienności obciążenia przenośników transportowych na warunki smarowania przekładni zębatych

Title: Influence of load variation of transport conveyors on the lubrication conditions of gears

Autorzy: Andrzej Wieczorek - Politechnika Śląska, Krzysztof Twardoch - Politechnika Warszawska, Piotr Kulinowski - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Streszczenie: Istotnym problemem związanym z eksploatacją maszyn górniczych jest zapewnienie wysokiej ich trwałości eksploatacyjnej. Jednym z zasadniczych kierunków zwiększenia tej trwałości jest uzyskanie właściwych warunków smarowania węzłów tarciowych. Uwaga ta w szczególności dotyczy uzębień przekładni zębatych wykorzystywanych do napędu górniczych przenośników transportowych. W pracy przedstawiono obliczenia wartości względnego filmu olejowego uzębień typowych górniczych przekładni stosowanych w przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). Przy obliczeniach uwzględniono zmienność obciążenia maszyn roboczych napędzanych przez przekładnie zębate. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja przekładni górniczych odbywa się w warunkach smarowania granicznego lub mieszanego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni oraz chwilowe obciążenie.

Materiały:

Partnerzy: