Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Współczynniki energochłonności przenośników taśmowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 10:15 - 10:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Współczynniki energochłonności przenośników taśmowych

Autorzy: Lech Gładysiewicz, Wiesław Migdał - Politechnika Wrocławska

Streszczenie:

Współczynnik energochłonności przenośnika taśmowego, definiowany jako jednostkowa energia potrzebna na przetransportowanie jednostkowej masy lub objętości urobku na odległość jednego metra jest dobrym narzędziem zarówno w działaniach modernizacyjnych jak i w  analizach eksploatacyjnych. W artykule pokazano wykorzystanie współczynnika energochłonności w obu tych obszarach. Ocenę eksploatacji ciągu transportowego złożonego z sześciu przenośników pracujących w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego dokonano w oparciu dane pozyskane z systemu automatyki przemysłowej

Materiały:

Partnerzy: