Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Bezpieczna jazda ludzi przenośnikami taśmowymi jako kierunek rozwoju transportu załogi w kopalniach podziemnych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 12:15 - 12:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Bezpieczna jazda ludzi przenośnikami taśmowymi jako kierunek rozwoju transportu załogi w kopalniach podziemnych

Title: SAFETY HUMAN TRAILERS AS THE DIRECTION OF TRANSPORTATION OF CREW IN UNDERGROUND MINING

Autorzy: Paweł Wartalski - Tauron Wydobycie ZG Janina

Streszczenie:

Przenośniki służące z reguły do przewozu wydobytego właśnie węgla coraz częściej są też przystosowywane do przewozu ludzi. Wydłuża to efektywny czas pracy górników a zaoszczędzona energia będzie wykorzystana do zwiększenia efektywności. Akty prawne obowiązujące na dzień dzisiejszy dotyczące jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi. Zmiany przepisów i idące za tym ułatwienia w oddaniu do ruchu przenośników taśmowych do jazdy ludzi. Nowatorskie rozwiązania i zastosowanie ich w przenośnikach do jazdy ludzi .

Materiały:

Partnerzy: