Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Wykorzystanie badań symulacyjnych w prognozowaniu stanu obciążenia przenośników taśmowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 11:15 - 11:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Wykorzystanie badań symulacyjnych w prognozowaniu stanu obciążenia przenośników taśmowych

Title: The paper deals with the author's simulation model of transport system. This model allows for the design of a transport system for bulk materials consisting of continuous and cyclic transport devices: conveyors, screens, bunkers, mine shafts and other haulage devices. Currently, the model is equipped with models of loading points, which can be plow or shearer longwall system with the specified technical parameters. The material transported during transport can change its properties, its predefined components can be mixed or separated. The material is conveyed by the transport system, and in subsequent iterations, the load indicators of belt conveyors are determined.

Autorzy: Piotr Kulinowski - AGH w Krakowie, Rafał Polak - IGSMiE PAN

Streszczenie:

W referacie przedstawiono autorski model symulacyjny systemu transportowego. Model ten umożliwia zbudowanie układu transportowego materiałów sypkich złożonego z zarówno ze urządzeń transportu ciągłego jak i cyklicznego: przenośników, przesiewaczy, zbiorników retencyjnych, szybów i wozów odstawczych. Aktualnie model jest wyposażony w modele punktów załadowczych, którymi mogą być węglowe ściany kombajnowe lub strugowe o zadanych parametrach techniczno-ruchowych. Materiał transportowany podczas transportu może zmieniać swoje własności, jego wstępnie zdefiniowane składniki mogą być mieszane lub oddzielane. Struga urobku jest przemieszczana przez system transportowy, a w kolejnych iteracjach numerycznych wyznaczane są wskaźniki przeładowania i przeciążenia przenośników taśmowych.

Materiały:

Partnerzy: