Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Zastosowanie symulacji strumienia transportowanego urobku w Technologii Analizy Procesu (PAT)

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 10:45 - 11:00 - Aula Średnia B


Tytuł: Zastosowanie symulacji strumienia transportowanego urobku w Technologii Analizy Procesu (PAT)

Title: Application of simulation of the transported ore in the Process Analytical Technology (PAT)

Autorzy: Witold Kawalec, Leszek Jurdziak, Robert Król - Politechnika Wrocławska

Streszczenie:

Brak możliwości selektywnego urabiania i selektywnego transportu w kopalni i złożoność systemów transportowych prowadzą do utraty kontroli jakości transportowanego urobku, rozpoznanego w caliźnie. Poprzez wprowadzenie do urobku znaczników RFID i kontroli (odczytu) ich przepływu w wybranych punktach lub aktywnego śledzenia symulowanej strugi urobku (ilość i skład) możliwa jest jego bieżąca identyfikacja. Ostatnie zadanie może być realizowane z wykorzystaniem programu FlexSim, który umożliwia symulację pracy cyklicznych i ciągłych urządzeń transportowych. Na bazie doświadczeń z programu DISIRE zaprezentowano model strumienia rudy, w tym symulację testowanego rozpływu znaczników RFID.

Materiały:

Partnerzy: