Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Znaczenie badań laboratoryjnych i przemysłowych w rozwoju metodyki obliczania przenośników taśmowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 9:00 - 9:20 - Aula Średnia B


Tytuł: Znaczenie badań laboratoryjnych i przemysłowych w rozwoju metodyki obliczania przenośników taśmowych

Title: Impact of laboratory and industrial tests on the development of belt conveyors calculations methodology

Autorzy: Witold Kawalec, Robert Król - Politechnika Wrocławska, Piotr Kulinowski - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Przenośniki taśmowe są powszechnie stosowane w przemysłowym transporcie ładunków masowych ze względu na wysoką wydajność i niskie koszty jednostkowe. Rosnące wymagania użytkowników w zakresie niezawodności, efektywności energetycznej i niskich kosztów eksploatacji oznaczają konieczność doskonalenia konstrukcji przenośników, ich podzespołów oraz metod ich projektowania. Szczególne znaczenie ma oparcie praktyki projektowej na wynikach badań laboratoryjnych nowych konstrukcji podzespołów przenośników, popartych trudnymi w realizacji ale niezbędnymi dla skuteczności wdrożeń badaniami przemysłowymi w typowych warunkach eksploatacyjnych w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Wyniki badań są wykorzystywane dla rozwoju metod obliczeń przenośników taśmowych w zakresie prawidłowego doboru i wymiarowania jego podzespołów pod kątem spełnienia wymagań inwestorów. Przedstawiono wybrane doświadczenia w dziedzinie badań laboratoryjnych i przemysłowych przenośników taśmowych oraz realizowaną koncepcję doskonalenia metod obliczeń implementowanych w środowisku wsparcia projektowego przenośników.

Materiały:

Partnerzy: