Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Badania trwałości zmęczeniowej połączeń wieloprzekładkowych taśm tkaninowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Godzina/Sala: 9:40 - 10:00 - Aula Średnia B


Tytuł: Badania trwałości zmęczeniowej połączeń wieloprzekładkowych taśm tkaninowych

Title: Investigations of the fatigue strength of multiply textile belt splices

Autorzy: Mirosław Bajda, Ryszard Błażej, Monika Hardygóra - Politechnika Wrocławska

Streszczenie:

W ramach realizacji projektu badawczego prowadzono badania złączy taśm wieloprzekładkowych wykonanych metodą klejenia na zimno. Wykonywano złącza z użyciem klejów chemoutwardzalnych o różnych właściwościach wytrzymałościowych. Złącza poddano badaniom laboratoryjnym, których celem było określenie ich wytrzymałość na rozciąganie, wielkości naprężeń w spoinie klejowej oraz trwałości zmęczeniowej. W artykule przedstawiono matematyczną zależność pomiędzy trwałością zmęczeniową złączy a właściwościami mechanicznymi łączonej taśmy i użytego kleju.

Materiały:

Partnerzy: