Partner:
Współorganizator:

Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju zdefiniowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Godzina/Sala: 16:50 - 17:00 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju zdefiniowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020

Title: A new approach to sustainable development as defined in the JSW Sustainable Development Strategy 2017-2020

Autorzy: Agnieszka Barzycka - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Streszczenie:

Kierunki biznesowego rozwoju GK JSW kładą nacisk na szereg zagadnień, które ściśle wiążą się z ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Przyjęta przez Zarząd JSW SA Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020, wzmacnia synergię pomiędzy celami biznesowymi a celami zrównoważonego rozwoju i implementacją koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w praktyce. Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020 została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele biznesowe zdefiniowane w Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2017-2030 uwzględniając przy tym kluczowe z punktu widzenia specyfiki Grupy JSW obszary odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, zgodnie z podejściem proponowanym przez normę PN-ISO 26000.

Materiały:

Sponsorzy: