Partner:
Współorganizator:

Wpływ wybranych elementów środowiska pracy na przestrzeganie przepisów BHP – wyniki badań

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Godzina/Sala: 17:10 - 17:20 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Wpływ wybranych elementów środowiska pracy na przestrzeganie przepisów BHP – wyniki badań

Title: INFLUENCE OF SELECTED WORK ENVIRONMENT ELEMENTS FOR OSH REGULATIONS – RESULTS OF RESEARCH

Autorzy: Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Cel: Określenie elementów środowiska pracy wpływających na przestrzeganie przepisów BHP;
Metody: W publikacji wykorzystano następujące narzędzia badawcze: badania ankietowe, wywiad bezpośredni, obserwacja;
Wyniki: Określenie poziomu i znaczenia wpływu wybranych czynników środowiska pracy na bezpieczną pracę;
Wykorzystanie uzyskanych wyników: Zalecenia do optymalizacji badanych obszarów środowiska pracy;
Oryginalność/Wartość: Wyniki są źródłem informacji dla służb BHP i kadry zarządzającej badanych przedsiębiorstw.

Materiały:

Sponsorzy: