Partner:
Współorganizator:

Postrzeganie górnictwa węgla kamiennego przez samorządy lokalne

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Godzina/Sala: 17:20 - 17:30 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Postrzeganie górnictwa węgla kamiennego przez samorządy lokalne

Title: Perception of hard coal mining by local governments

Autorzy: Katarzyna Midor, Witold Biały, Krzysztof Wodarski - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Przedsiębiorstwa górnicze oddziaływają na społeczność lokalną, która zamieszkuje tereny, gdzie prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego, dlatego też występują silne relacje pomiędzy kopalniami a samorządami lokalnymi, które często oparte są na emocjach, a nie na argumentach. Mając to na uwadze autorzy artykułu postawili sobie za cel zdiagnozowanie jak samorządy lokalne postrzegają przedsiębiorstwa wydobywcze działające na ich terenie i ewentualne zasygnalizowanie problemów występujących na linii samorząd-kopalnia. Narzędziem w przeprowadzonym badaniu była ankieta, która została wypełniona przez respondentów przy wykorzystaniu metody CAWI (wywiad realizowany za pośrednictwem Internetu). Z wyników przeprowadzonych badań wynika, że samorządy stosunkowo dobrze oceniają współpracę z kopalniami i stwierdzają jednoznacznie, że nie są z nimi skonfliktowane. Natomiast najgorzej została oceniona sfera działalności kopalń na rzecz społeczności lokalnych. Oryginalność przeprowadzonej analizy zaprezentowanej w artykule polega na wykorzystaniu do badań autorskiej ankiety, opracowanej na potrzeby działalności inicjatywy GÓRNICTWA OK, mającej na celu poprawę wizerunku kopalń wśród społeczności.

Materiały:

Sponsorzy: