Partner:
Współorganizator:

Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie? Główne obszary aktywności oraz kierunki rozwoju na przykładzie PG Silesia

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Godzina/Sala: 16:40 - 16:50 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie? Główne obszary aktywności oraz kierunki rozwoju na przykładzie PG Silesia

Title: Corporate social responsibility in Polish mining?Main area of activity and directions of development based on PG SILESIA example.

Autorzy: Małgorzata Bajer - Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.

Streszczenie:

Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie?
Główne obszary aktywności oraz kierunki rozwoju na przykładzie PG SILESIA.
Największe sukcesy oraz największe wyzwania CSR w Przedsiębiorstwie Górniczym \'SILESIA\' sp. z o.o. w zestawieniu z działaniami CSR w branży. Analizie zostaną poddane działania z roku 2016-2017, jak również pokrótce przestawiona zostanie aktywność kopalni w obszarze CSR po przejęciu przez prywatnego inwestora w 2010 roku.
Omówione zostaną także największe aktualne wyzwania i kierunki rozwoju na najbliższy okres.

Materiały:

Sponsorzy: