Partner:
Współorganizator:

Szkolenia pracowników jako forma rozwoju kapitału intelektualnego spółek węglowych

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Godzina/Sala: 17:30 - 17:40 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Szkolenia pracowników jako forma rozwoju kapitału intelektualnego spółek węglowych

Title: Employee training system as a form of intellectual capital development in mining companies

Autorzy: Marta Podobińska-Staniec - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Artykuł traktuje o systemach szkoleń pracowników, jako o sposobie poprawy oraz wzrostu wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa górniczego opartego o kapitał ludzki. W opracowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego istniejących w przedsiębiorstwach górniczych systemów szkoleń, ich rzeczywistego przebiegu oraz oczekiwań pracowników. W badaniu wskazane zostały obszary, które są dla pracowników najważniejsze takie jak bezpieczeństwo pracy oraz sposoby i techniki wykonywania pracy.

Materiały:

Sponsorzy: