Partner:
Współorganizator:

KWK Pniówek: Rozbudowa poziomu 1000 wraz z pogłębianiem szybu IV szansą na bezpieczną przeszłość najefektywniejszej kopalni JSW S.A.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 10:25 - 10:45 - Aula Średnia A


Tytuł: KWK Pniówek: Rozbudowa poziomu 1000 wraz z pogłębianiem szybu IV szansą na bezpieczną przeszłość najefektywniejszej kopalni JSW S.A.

Title: KWK Pniówek: Development of the level 1000 with the digging of the shaft IV - the chance for the secure future of the most effective mine of JSW S.A.

Autorzy: Michał Szypuła - JSW S.A. KWK Pniówek

Streszczenie:

Artykuł przedstawia opis realizowanych oraz projektowanych działań zmierzających do wydłużenia żywotności kopalni „Pniówek”, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu i rentowności produkcji. Podejmowane działania ukierunkowane są na rozbudowę KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie Obszarów Górniczych „Krzyżowice III” oraz „Pawłowice 1”. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję rozbudowy poziomu 1000 ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania szybu IV.

Materiały:

Sponsorzy: