Partner:
Współorganizator:

Zastosowanie metod ograniczających negatywny wpływ kwaśnych odcieków ze zwałowisk skały płonnej na środowisko wodne

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 9:25 - 9:45 - Aula Średnia A


Tytuł: Zastosowanie metod ograniczających negatywny wpływ kwaśnych odcieków ze zwałowisk skały płonnej na środowisko wodne

Title: Application of methods to reduce the negative impact of acid mine drainage  on water environment

Autorzy: Łukasz Pierzchała - Główny Instytut Górnictwa, Robert Frączek - Tauron Wydobycie S.A., Arkadiusz Bauerek, Jan Bondaruk - Główny Instytut Górnictwa

Streszczenie:

Zjawisko kwaśnego drenażu górniczego mogące występować w obrębię hałd odpadów wydobywczych wywiera presję na stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. W szczególności proces ten przyczynia się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. W ramach artykułu, na przykładzie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Libiążu, przedstawiono doświadczenia w zakresie wdrożonej w Zakładzie Górniczym Janina pasywnej technologii neutralizacji kwaśnych wód odciekowych oraz przedstawiono koncepcje rekultywacji powierzchni hałdy, której zadaniem jest ograniczenie infiltracji wód opadowych. W publikacji zestawiono i porównano pod względem efektywności kosztowej i środowiskowej proponowane technologie.

Materiały:

Sponsorzy: