Partner:
Współorganizator:

Poster: Analiza aspektu socjologicznego korzystania z outsourcingu pracowniczego w wybranej spółce węglowej

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia A


Tytuł: Poster: Analiza aspektu socjologicznego korzystania z outsourcingu pracowniczego w wybranej spółce węglowej

Title: Analysis of the sociological aspect of employee outsourcing using in a selected coal company

Autorzy: Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego coraz częściej praktykuje się zlecanie firmom zewnętrznym wykonywanie różnego rodzaju prac/usług. Wiąże się to z zatrudnianiem pracowników przez firmy zewnętrzne. Praktyki te nie koniecznie są dobrze postrzegane przez pracowników kopalń, gdyż mogą wpływać w sposób zarówno pośredni jak i bezpośredni na ich wynagrodzenie. Po pierwsze bardzo często pracownikami firm zewnętrznych są osoby, które traktują prace w górnictwie jako możliwość szybkiego lecz krótkotrwałego (czasowego) sposobu na szybki zarobek. W związku z tym firmy zewnętrzne bardzo często wynagrodzenie swoich pracowników obliczają nie na podstawie czasu pracy (tj. liczby przepracowanych godzin), lecz w zależności od konkretnie wykonanej pracy. Takie zatrudnienie nazywane jest pracą na akord, natomiast zatrudnieni w systemie akordowym to tzw. pracownicy akordowi. W związku z tym pracownicy tychże firm by uzyskać wyższe zarobki pracują szybciej i wydajniej. To z kolei może wpływać na podnoszenie norm pracownikom zatrudnionym przez przedsiębiorstwo górnicze. Ponadto pracownikami firm zewnętrznych są bardzo często emerytowani górnicy w związku z tym koszty jakie ponoszą zatrudniający ich pracodawcy są zdecydowanie niższe aniżeli koszty jakie ponosi przedsiębiorstwo górnicze. Dodatkowo tacy pracownicy, aby nie stracić świadczenia emerytalnego pracują za dużo niższą stawkę. Praca zlecona na zewnątrz w dodatku wykonywana w pośpiechu (na akord) nie sprzyja przestrzeganiu przepisów bhp, przez co pracownicy kopalń mogą czuć się zagrożeni.

Materiały:

Sponsorzy: