Partner:
Współorganizator:

Wzrost produktywności – sposób na poprawę skuteczności zarządzania operatywnego w kopalniach węgla kamiennego.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 9:45 - 10:05 - Aula Średnia A


Tytuł: Wzrost produktywności – sposób na poprawę skuteczności zarządzania operatywnego w kopalniach węgla kamiennego.

Title: Increase productivity - a way to improve the effectiveness of operation management in hard coal mines.

Autorzy: Stanisław Prusek, Marian Turek, Józef Dubiński - Główny Instytut Górnictwa, Izabela Jonek-Kowalska - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W artykule zawarto rozważania dotyczące możliwych działań mających na celu wzrost produktywności górnictwa węgla kamiennego. jest to niezbędnym warunkiem poprawy kondycji branży, a nawet jej dalszego przetrwania. Ilustrując to przykładami odnoszącymi się do przedsiębiorstwa górniczego, przedstawiono podstawowe definicje i mierniki dotyczące produktywności oraz zarządzania. Następnie, na przykładzie jednej z funkcji zarządzania, jaką jest organizowanie, przeanalizowano zagadnienie produktywności w przedsiębiorstwie górniczym i jej wpływu na poprawę skuteczności zarządzania operatywnego. Przedstawiono założenie, że rozwiązania do-tyczące identyfikacji źródeł i wielkości kosztów, istniejące dotychczas w przedsiębiorstwach górniczych, powinny być uzupełnione o funkcje planowania, podejmowanego w ujęciu procesowym. Może to stanowić punkt wyjścia do podejmowania decyzji o ekonomicznej zasadności eksploatacji określonych złóż, pokładów lub ich partii przed rozpoczęciem robót górniczych, a także prowadzenia kontroli ponoszonych kosztów w ujęciu procesowym. W zakończeniu artykułu zaprezentowano schemat algorytmu procesowego zarządzania kosztami.

Materiały:

Sponsorzy: