Partner:
Współorganizator:

Niektóre aspekty wydajności pracy w górnictwie węgla kamiennego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 12:20 - 12:40 - Aula Średnia A


Tytuł: Niektóre aspekty wydajności pracy w górnictwie węgla kamiennego

Title: Some aspects of the labor productivity in the hard coal mining

Autorzy: Sylwester Kaczmarzewski - AGH w Krakowie

Streszczenie:

W referacie przedstawiono zagadnienie wydajności pracy w ujęciu historycznym, a także odniesiono się do wydajności w górnictwie wśród czołowych producentów węgla kamiennego na świecie. W pracy dokonano przeglądu wydajności pracy według sposobu eksploatacji (kopalnie podziemne/odkrywkowe) oraz wskazano, jak kształtuje się jej wielkość w przypadku systemu ścianowego z wykazaniem liczby przodków ścianowych na świecie. Ponadto odniesiono się także do niektórych uwarunkowań technicznych i geologicznych.

Materiały:

Sponsorzy: