Partner:
Współorganizator:

Udostępnienie nowych zasobów, poprawa warunków klimatycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez budowę szybu Grzegorz w TAURON Wydobycie S.A. w ZG Sobieski

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 12:00 - 12:20 - Aula Średnia A


Tytuł: Udostępnienie nowych zasobów, poprawa warunków klimatycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez budowę szybu Grzegorz w TAURON Wydobycie S.A. w ZG Sobieski

Title: Szyb „Grzegorz” będzie szybem wdechowym, materiałowo-zjazdowym o średnicy 7,5m i głębokości 870m. Na poziomach 540m oraz 800m projektuje się wykonanie wlotów dwustronnych, udostępniających przyszłe poziomy wydobywcze.Wykonanie szybu Grzegorz spowoduje wydłużenie efektywnego czasu pracy. Umożliwi przeniesienie eksploatacji na tereny słabo zurbanizowane oraz pozwoli rozpocząć eksploatację pokładu 118 ze złoża Dąb. Wieloletnia eksploatacja spowodowała sczerpanie płytko zalegających pokładów węgla i w konsekwencji konieczność sięgania po coraz niższe części złoża. Powoduje to zwiększenie zagrożeń wynikających z prowadzenia ścian w warunkach specjalnych tj. poniżej poziomu udostępnieniaWybudowanie szybu skróci drogę wentylacyjną, którą doprowadzone jest powietrze do rejonu oddziałów G-1 i G-2 oraz zapewni odpowiednią ilość powietrza w rejonach tych oddziałów. Poprawią się warunki mikroklimatu na stanowiskach pracy. Nowy szyb zapewni stabilność prądów powietrza oraz skróci drogi dojścia załogi,a tym samym ograniczy ilość wypadków na drogach dojścia do stanowisk pracy przez co zwiększy się bezpieczeństwo pracy.

Autorzy: Jarosław Halbina, Rafał Pawłowski - Tauron Wydobycie ZG Sobieski

Streszczenie:

Szyb „Grzegorz” będzie szybem wdechowym, materiałowo-zjazdowym o średnicy 7,5m i głębokości 870m. Na poziomach 540m oraz 800m projektuje się wykonanie wlotów dwustronnych, udostępniających przyszłe poziomy wydobywcze.
Wykonanie szybu Grzegorz spowoduje wydłużenie efektywnego czasu pracy. Umożliwi przeniesienie eksploatacji na tereny słabo zurbanizowane oraz pozwoli rozpocząć eksploatację pokładu 118 ze złoża Dąb. Wieloletnia eksploatacja spowodowała sczerpanie płytko zalegających pokładów węgla i w konsekwencji konieczność sięgania po coraz niższe części złoża. Powoduje to zwiększenie zagrożeń wynikających z prowadzenia ścian w warunkach specjalnych tj. poniżej poziomu udostępnienia
Wybudowanie szybu skróci drogę wentylacyjną, którą doprowadzone jest powietrze do rejonu oddziałów G-1 i G-2 oraz zapewni odpowiednią ilość powietrza w rejonach tych oddziałów. Poprawią się warunki mikroklimatu na stanowiskach pracy. Nowy szyb zapewni stabilność prądów powietrza oraz skróci drogi dojścia załogi,a tym samym ograniczy ilość wypadków na drogach dojścia do stanowisk pracy przez co zwiększy się bezpieczeństwo pracy.

Materiały:

Sponsorzy: