Partner:
Współorganizator:

Zmieniamy górnictwo w sercu Śląska

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 11:30 - 11:45 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Zmieniamy górnictwo w sercu Śląska

Title: We change mining industry in the heart of Silesia

Autorzy: Zygmunt Łukaszczyk - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Rozwój górnictwa węgla kamiennego w rejonie Górnego Śląska rozpoczął się już w XVII wieku. Wraz z rozkwitem tej dziedziny przemysłu, zaczęły powstawać wokół nowe wsie, miasta i całe aglomeracje. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w polskim górnictwie pracowało ponad 150 tysięcy górników. Sektor ten cechował się wysokim stopniem mechanizacji pracy oraz postępem technicznym. Zawód górnika od samego początku jego istnienia był stawiany na piedestale, co wiązało się z szeregiem przywilejów. To w górnictwie najwcześniej wprowadzono ubezpieczenie chorobowe, emerytalne oraz unormowano długość dnia roboczego. Ekspansja świadomości klasowej, związków zawodowych oraz partii politycznych, spowodowały, że Śląsk od samego początku wyprzedzał pozostałe rejony górnicze i przemysłowe co najmniej o jedno pokolenie. W chwili obecnej globalna reorganizacja i restrukturyzacja tej branży przemysłu dotknęła również polskie górnictwo.

Materiały:

Sponsorzy: