Partner:
Współorganizator:

Poster: Wstępne rozpoznanie surowców „krytycznych” i „strategicznych” w osadach z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: - - Sala Konferencyjna


Tytuł: Poster: Wstępne rozpoznanie surowców „krytycznych” i „strategicznych” w osadach z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Title: PRELIMINARY DIAGNOSIS OF CRITICAL AND STRATEGIC RAW MATERIALS IN THE DEPOSITS FROM COAL MINES OF THE UPPER SILESIAN COAL BASIN

Autorzy: Irena Pluta - Komisja Nauk Chemicznych PAN

Streszczenie:

W publikacji przedstawiono zawartości surowców „krytycznych” i metali strategicznych z list opracowanych w raportach Komisji Europejskiej (EC) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W wybranych osadach pochodzących z pięciu kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku stwierdzono: kobalt, magnez (surowce „krytyczne”) oraz chrom, mangan, nikiel, wanad i molibden (surowce, metale strategiczne).  

Materiały:

Sponsorzy: