Partner:
Współorganizator:

Wpływ rodzaju ścierniwa na zużycie stali trudnościeralnych w aspekcie ich zastosowania na elementy maszyn górniczych eksploatowanych w warunkach skojarzonego oddziaływania ścierno-dynamicznego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 12:30 - 12:45 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Wpływ rodzaju ścierniwa na zużycie stali trudnościeralnych w aspekcie ich zastosowania na elementy maszyn górniczych eksploatowanych w warunkach skojarzonego oddziaływania ścierno-dynamicznego

Title: Influence of abrasive type on wear of hard-wearing steels in the aspect of their application to elements of mining machines operated under combined abrasive-dynamic conditions

Autorzy: Andrzej Wieczorek, Marcel Żołnierz, Patryk Bala - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Elementy górniczych urządzeń transportowych pracują w warunkach skojarzonego oddziaływania czynników intensyfikujących procesy niszczące wynikające z dynamicznego oddziaływania strugi urobku oraz zużycia ściernego w luźnym ścierniwie. W wyniku skojarzonego oddziaływania wymienionych wyżej procesów, dochodzi do synergistycznego wzrostu ich jednostkowego działania. W warunkach podziemnych kopalń węgla kamiennego istnieje wiele węzłów tarciowych narażonych na intensywne zużycie ścierne. Przykładem elementów szczególnie narażonych na zużycie ścierne są blachy ślizgowe rynien tras przenośników zgrzebłowych. Minimalizację skutków oddziaływania procesów tribologicznych można uzyskać poprzez zastosowanie materiałów o zwiększonej odporności na zużycie ścierne. W niniejszej przedstawiono badania wpływu udziału poszczególnych frakcji w mieszaninie węglowo-kwarcowej na zużycie martenzytycznych stali trudnościeralnych. W wyniku przeprowadzonych testów wykazano większą odporność na zużycie stali trudnościeralnych w porównaniu z dotychczas stosowaną stalą niskostopową S355J2 oraz wzrost zużycia tych stali wraz ze wzrostem udziału kwarcu w mieszaninie ściernej.

Materiały:

Sponsorzy: