Partner:
Współorganizator:

Gospodarka odpadami wydobywczymi wytwarzanymi w górnictwie oraz sposoby rekultywacji obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi na przykładzie KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 9:45 - 10:00 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Gospodarka odpadami wydobywczymi wytwarzanymi w górnictwie oraz sposoby rekultywacji obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi na przykładzie KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia

Title: „Gospodarka odpadami wydobywczymi wytwarzanymiw górnictwie oraz sposoby rekultywacji obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi na przykładzie KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Autorzy: Sławomir Sekta - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza gospodarki odpadami wydobywczymi, które powstają
w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
Artykuł skupia się na krótkiej charakterystyce JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”, rodzaju powstających odpadów wydobywczych, sposobów ich zagospodarowania, a także metodach rekultywacji obiektów gospodarowania odpadami wydobywczymi. Przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko. Całość podsumowano w formie wniosków końcowych.

Materiały:

Sponsorzy: