Partner:
Współorganizator:

Prognoza wpływów eksploatacji realizowanej w górotworze zdegradowanym dotychczasową działalnością kopalni Bobrek na budynek zabytkowego kościoła w Miechowicach

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 9:15 - 9:30 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Prognoza wpływów eksploatacji realizowanej w górotworze zdegradowanym dotychczasową działalnością kopalni Bobrek na budynek zabytkowego kościoła w Miechowicach

Title: Forecast of the impact of mining operations in degraded rock mass by past mining activity of “Bobrek” Coal Mine to the building of the historic church in Miechowice District

Autorzy: Ryszard Mielimąka, Franciszek Plewa - Politechnika Śląska

Streszczenie:
WW artykule pokazano sposób wykonania prognozy wpływów eksploatacji projektowanej w pokładzie 503 przez Ruch „Bobrek” kopalni „Bobrek-Piekary” na kościół pw. Świętego Krzyża w Bytomiu – Miechowicach. Przeanalizowano konstrukcję kościoła i historię jego remontów, warunki geologiczno-górnicze w rejonie kościoła, a także deformacje jakim podlegał w skutek dotychczasowej eksploatacji górniczej. Prognozę wpływów eksploatacji projektowanej wykonano programem EDBJ, wzorem na obniżenia J. Białka, przy zastosowaniu najlepszych w sensie metody najmniejszych kwadratów lokalnych wartości parametrów tego wzoru. Zaprezentowane analizy posłużyły do oceny możliwości realizacji eksploatacji projektowanej z uwagi na ochronę tego kościoła.
Materiały:

Sponsorzy: