Partner:
Współorganizator:

Flotacja w zasolonych wodach technologiczne ułatwienie czy środowiskowy problem

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 11:15 - 11:30 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Flotacja w zasolonych wodach technologiczne ułatwienie czy środowiskowy problem

Title: The flotation of saline waters in technological facilities or environmental problems

Autorzy: Klaudia Tupek-Murowany, Anna Młynarczykowska - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Stabilność piany we flotacji węgla wraz ze wzrostem zawartości NaCl w wodach technologicznych zwiększa efektywność procesu umożliwiając jednocześnie osiąganie wartości uzysku na poziomie 90%. Dodatkowo należy zauważyć, że efektywność procesu flotacji zależy od wielkości ziaren nadawy. Prowadzenie zatem procesu flotacji węgla w zasolonych wodach umożliwia uzyskanie korzyści poprzez świadome sterowanie wzbogacaniem dla zwiększenia jego efektywności, także poprzez zmniejszenie zużycia odczynników, a zatem ograniczania kosztów na tym etapie technologicznym. Co najważniejsze, pozwala to zakładom górniczym na recyrkulację wód przemysłowych.
W publikacji dokonano przeglądu wiedzy względem flotacji solnej i przedstawiono wyniki analizy efektywności procesu flotacji dla węgla jako surowca modelowego. Ocenie podlegały jakościowe parametry produktów wzbogacania w oparciu o testy flotacyjne, które realizowano dla zmiennych warunków zasolenia pulpy. Celem zasadniczym było określenie wpływu jakości wód technologicznych na przebieg i skuteczność procesu flotacji.

Materiały:

Sponsorzy: