Partner:
Współorganizator:

Kompleksowy system ciągłego oczyszczania z baru i radu solanek kopalnianych z wykorzystaniem ciekłego siarczanu sodu

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Godzina/Sala: 12:00 - 12:15 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Kompleksowy system ciągłego oczyszczania z baru i radu solanek kopalnianych z wykorzystaniem ciekłego siarczanu sodu

Title: SYSTEM OF CONTINUOUS PURIFICATION FROM BARIUM AND RADIUM USING LIQUID SODIUM SULFATE

Autorzy: Irena Pluta - Komisja Nauk Chemicznych PAN, Franciszek Plewa - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Bar i rad występujące w solankach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wytrącają się powodując zanieczyszczenie wyrobisk górniczych oraz systemów transportujących wody kopalniane. W publikacji przedstawiono innowacyjną koncepcję ciągłego usuwania baru i radu z solanek za pomocą ciekłego siarczanu sodu zamiast dotychczas stosowanego krystalicznego. Ciekły siarczan sodu wytwarzany jest w procesie recyklingu baterii i akumulatorów.

Materiały:

Sponsorzy: