Metody ograniczenia awaryjności wielonaczyniowych koparek kołowych w gruntach z wtrąceniami nieurabialnymi

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Godzina/Sala: 12:15 - 12:30 - Kopalnia Wapienia Czatkowice


Tytuł: Metody ograniczenia awaryjności wielonaczyniowych koparek kołowych w gruntach z wtrąceniami nieurabialnymi

Title: Methods of decreasing of bucket wheel excavators failures working in soils including unmineable intrusions

Autorzy: Adam Bajcar, Marek Onichimiuk, Marian Wygoda - „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano obecnie prowadzone w „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego prace, których celem jest ograniczenie liczby awarii koparek eksploatowanych w gruntach zawierających wtrącenia nieurabialne. Zostanie to osiągnięte poprzez optymalne dostosowanie wielonaczyniowych koparek już eksploatowanych i nowo budowanych do urabiania nadkładu z przerostami o nadmiernych oporach urabiania oraz wtrąceniami nieurabialnymi, monitorowanie wytężenia ustroju nośnego wielonaczyniowej koparki kołowej i opracowanie metody analizowania sygnałów diagnostycznych dla bieżącej oceny zagrożenia uszkodzeniem ustroju nośnego oraz ciągłej kontroli wytrzymałości zmęczeniowej ustroju.

Materiały: