Unikalne wykorzystanie wapienia karbońskiego w architekturze sakralnej na przykładzie kościoła Jana Pawła II w Krzeszowicach

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Godzina/Sala: 9:55 - 10:10 - Kopalnia Wapienia Czatkowice


Tytuł: Unikalne wykorzystanie wapienia karbońskiego w architekturze sakralnej na przykładzie kościoła Jana Pawła II w Krzeszowicach

Autorzy: Paweł Kuć - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Streszczenie:
Materiały: