Typologia stanów technicznych i eksploatacyjnych wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Godzina/Sala: 11:30 - 11:45 - Kopalnia Wapienia Czatkowice


Tytuł: Typologia stanów technicznych i eksploatacyjnych wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym

Title: Classification states in the technical operating of haul trucks in surface mining

Autorzy: Przemysław Bodziony, Michał Patyk, Zbigniew Kasztelewicz - AGH Kraków

Streszczenie:

Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób klasyfikacji stanów eksploatacyjnych w procesie użytkowania wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym. Zdefiniowano klasyfikację stanów technicznych i eksploatacyjnych w procesie użytkowania i obsługiwania maszyn. Za podstawę typologii przyjęto czasy trwania wyspecyfikowanych stanów eksploatacyjnych. Dla stanu zdatności i niezdatności pojazdów określono odpowiednie zbiory stanów eksploatacyjnych. Dla najważniejszych składowych czasowych stanów eksploatacyjnych wykonano analizy na przykładzie parku użytkowanych wozideł w kopalni wapienia.

Słowa kluczowe: wozidła technologiczne, górnictwo odkrywkowe, stany techniczne wozideł, stany eksploatacyjne wozideł, czas pracy efektywnej, transport kopalniany

Materiały: