Rozwój układów technologicznych stosowanych przy odkrywkowym wydobyciu węgla brunatnego i kamiennego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Godzina/Sala: 11:15 - 11:30 - Kopalnia Wapienia Czatkowice


Tytuł: Rozwój układów technologicznych stosowanych przy odkrywkowym wydobyciu węgla brunatnego i kamiennego

Title: The development of technological systems used in opencast mining of lignite and black coal

Autorzy: Zbigniew Kasztelewicz, Mateusz Sikora, Michał Patyk, Maciej Zajączkowski - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Streszczenie:

Węgiel brunatny i kamienny wciąż jest bardzo ważnym surowcem służącym do produkcji energii elektrycznej na świecie. W 2016 r. na świecie wyeksploatowano ponad 7 mld ton. Węgiel brunatny wydobywany jest prawie wyłącznie metodą odkrywkową natomiast węgiel kamienny metoda odkrywkową o podziemną. W artykule dokonano przeglądu dostępnych układów technologicznych oraz dokonano charakterystyki niektórych z nich, na przykładach europejskich i światowych kopalń. Przedstawione zostały przykłady technologii wykorzystywane w Niemczech, Polsce, na Węgrzech, w Grecji, Australii i Kazachstanu. Przyjęty system eksploatacji powinien wynikać z przeprowadzonych analiz i koncepcji ekonomiczno-inżynierskich. Odpowiednio dobrana metoda ma za zadanie w sposób bezpieczny oraz efektywny pozwolić na wyeksploatowanie kopaliny.
Abstract

Lignite and coal are still very important raw materials used to produce electricity in the world. In 2016, more than 7 billion tons were excavated in the world. Lignite is almost exclusively excavated by the opencast mining method and the hard coal is mainly extracted in underground mines. This article presents reviews of available technological systems and the characteristics of some of them, based on the examples of European mines and in the world. This paper presents examples of technology used in Germany, Poland, Hungary, Greece, Australia, and Kazakhstan. The adopted production system should be a result of analyses and concepts proven by economic engineering. The appropriately selected method is designed to safely and effectively allow the minerals' extraction.

Słowa kluczowe: : górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, węgiel kamienny, układ technologiczny, system ciągły, system cykliczny

Materiały: