Wykorzystanie technologii masowego gromadzenia danych przestrzennych w górnictwie odkrywkowym

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Godzina/Sala: 12:00 - 12:15 - Kopalnia Wapienia Czatkowice


Tytuł: Wykorzystanie technologii masowego gromadzenia danych przestrzennych w górnictwie odkrywkowym

Title: Application of mass spatial data acquisition technology in opencast mining

Autorzy: Marek Sołowczuk - „POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Streszczenie:

Artykuł przedstawia przykłady i koncepcje wykorzystania danych gromadzonych przy pomocy wybranych technologii masowej rejestracji danych: skaningu laserowego, metody stereofotogrametrii cyfrowej.
Prezentowane przykłady dotyczą m.in. aspektów geologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych i górniczych.
Zaprezentowane zostaną m.in. przykłady dokumentowania budowy geologicznej, warunków geologiczno-inżynierskich oraz możliwości istotnych z punktu widzenia bieżącego rozliczania wydobycia.

Materiały: