Sesja D/3 – Górnictwo i środowisko

Informacje

Data: Wtorek 15.09.2015

Godzina/Sala: 09:00 - 10:10 - D

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Monika Konieczyńska, Olga Lipińska, Małgorzata Woźnicka Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
9:15 - 9:30 Ryszard Mikosz Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych
9:30 - 9:45 Aleksander Lipiński Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć regulowanych prawem geologicznym i górniczym
9:45 - 10:00 Grzegorz Dobrowolski Prawne zasady lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii

Sponsorzy: