Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć regulowanych prawem geologicznym i górniczym

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja D/3 – Górnictwo i środowisko

Godzina/Sala: 9:30 - 9:45 - D


Tytuł: Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć regulowanych prawem geologicznym i górniczym

Autorzy: Aleksander Lipiński

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: