Komitet Naukowo-Programowy III Polskiego Kongresu Górniczego

 • Marek Bestrzyński – Fundacja KGHM Polska Miedź
 • Wiesław Blaschke – ZG SITG
 • Jan Butra – Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska
 • Piotr Czaja – AGH
 • Marian Dolipski– Politechnika Śląska
 • Jan Drzymała – Politechnika Wrocławska
 • Józef Dubiński– GIG
 • Janusz Fiszer – Politechnika Wrocławska
 • Lech Gładyskiewicz – Politechnika Wrocławska
 • Anna Gogolewska – Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Gonet – AGH
 • Monika Hardygóra – Politechnika Wrocławska, KGHM Cuprum CBR
 • Leszek Jurdziak – Politechnika Wrocławska
 • Jacek Kardela – KGHM Polska Miedź S.A.
 • Ryszard Kotliński – Uniwersytet Szczeciński
 • Jan Kudełko – Komisja Nauk Górniczych Oddziału PAN we Wrocławiu
 • Jacek Kulicki – Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
 • Jarosław Kuźniar – KGHM PM S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice
 • Mirosław Laskowski – KGHM Polska Miedź S.A.
 • Janusz Malinga – WUG
 • Paweł Markowski – KGHM Polska Miedź S.A.
 • Maciej Madziarz – Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Malewski – Politechnika Wrocławska
 • Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  PAN
 • Adam Piestrzyński – AGH
 • Robert Podolski – OUG we Wrocławiu
 • Krzysztof Porębski – KGHM PM S.A. O/ZG Rudna
 • Andrzej Przybycin – Państwowa Służba Geologiczna, PIG – PIB
 • Tadeusz Przylibski – Politechnika Wrocławska
 • Witold Pytel – Politechnika Wrocławska
 • Lesław Skrzypczyk – Państwowa Służba Hydrogeologiczna, PIG – PIB
 • Andrzej Solecki – Uniwersytet Wrocławski
 • Leszek Stojke – KGHM ZANAM Sp. z o.o.
 • Jacek Szczepiński – Poltegor Instytut  IGO
 • Krzysztof Tkaczuk – KGHM PM S.A. O/ZG Lubin
 • Radosław Zimroz – Politechnika Wrocławska

Sponsorzy: