Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja D/3 – Górnictwo i środowisko

Godzina/Sala: 9:15 - 9:30 - D


Tytuł: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego w gruntach rolnych i leśnych

Autorzy: Ryszard Mikosz

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: