Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja D/3 – Górnictwo i środowisko

Godzina/Sala: 9:00 - 9:15 - D


Tytuł: Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Autorzy: Monika Konieczyńska, Olga Lipińska, Małgorzata Woźnicka

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: