Komitet Organizacyjny III Polskiego Kongresu Górniczego

Wojciech Ciężkowski – Przewodniczący

Marek Sikora – Wiceprzewodniczący

Dariusz Woźniak – Sekretarz

Tadeusz Przylibski – Redaktor wydawnictwa

Marek Battek– Redaktor techniczny

Elżbieta Domin – Redaktor pomocniczy

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

  • Karolina Adach
  • Anna Karp
  • Wanda Nowak
  • Marta Puć-Partyło

Sponsorzy: