Prawne zasady lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii

Data: Wtorek 15.09.2015

Sesja: Sesja D/3 – Górnictwo i środowisko

Godzina/Sala: 9:45 - 10:00 - D


Tytuł: Prawne zasady lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii

Autorzy: Grzegorz Dobrowolski

Streszczenie:
Materiały:

Sponsorzy: