Partner:
Współorganizator:

Projekt drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla

Godzina/Sala: 11:00 - 11:15 - Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit


Tytuł: Projekt drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Title: The design of JSW S.A. coal mine\'s roadways, including using of modern roaf bolting systems.

Autorzy: Waldemar Stachura - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Streszczenie:

Tematem referatu jest analiza wdrażania samodzielnej obudowy kotwowej w górnictwie polskim oraz światowym z uwzględnieniem warunków prawnych jej stosowania. W referacie przedstawiono technologię drążenia chodników przy zastosowaniu wysokowydajnych kombajnów firmy \"Joy-Komatsu\". JSW S.A. planuje uruchomić projekt naukowo- badawczy, którego celem jest adaptacja wyżej wymienionej technologii w kopalniach JSW S.A. przy drążeniu wybranych chodników jak i eksploatacja resztek pokładów w filarach ochronnych, których przy obecnej technologii nie jesteśmy w stanie eksploatować.

Materiały:

Sponsorzy: