Partner:
Współorganizator:

Możliwości wykorzystania sortera pneumatycznego ELMECH-GIG w procesie wzbogacania urobku

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla

Godzina/Sala: 12:00 - 12:15 - Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit


Tytuł: Możliwości wykorzystania sortera pneumatycznego ELMECH-GIG w procesie wzbogacania urobku

Autorzy: Sebastian Iwaszenko, Kamil Stańczyk, Andrzej Bajerski, Tomasz Janoszek - GIG

Streszczenie:

Pomimo intensywnego rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych, węgiel kamienny wciąż stanowi jedno z podstawowych źródeł energii. Aby zastosowanie węgla w energetyce było efektywne, ekonomicznie opłacalne oraz przyjazne środowisku, kopalnia ta musi być poddana uszlachetnieniu (przeróbce). Proces ten, mający na celu uzyskanie produktu o wymaganej zawartości składnika użytecznego oraz czystości, jest jednym z istotnych składników kosztów pozyskania paliwa. Możliwe jest ograniczenie tych kosztów,  dzięki wykorzystaniu sortera pneumatycznego opracowanego w ramach projektu AMSEP - Nowy sorter do przeróbki węgla oraz jego odzysku z odpadów pokopalnianych, którego liderem jest Główny Instytut Górnictwa.

W artykule przedstawiona została zasada działania urządzenia oraz zaprezentowano wyniki opisujące skuteczność prowadzonego przy jego użyciu procesu separacji dla wybranych krajowych węgli kamiennych. Zaprezentowano zależność definiującą skuteczność procesu pneumatycznego rozdziału. Przedstawione rezultaty zostały uzyskane podczas badań prowadzonych na wielkolaboratoryjnej wersji urządzenia. Urządzenie to charakteryzuje się wydajnością ok. 5 Mg/h, i może być zasilane nadawą o klasie ziarnowej 0-50mm.

Materiały:

Sponsorzy: