INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SIECI SEJSMOLOGICZNEJ ODDZIAŁU PIAST-ZIEMOWIT

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla

Godzina/Sala: 11:15 - 11:30 - Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit


Tytuł: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SIECI SEJSMOLOGICZNEJ ODDZIAŁU PIAST-ZIEMOWIT

Title: INNOVATIVE SOLUTIONS OF THE SEISMOLOGICAL NETWORK IN THE PIAST-ZIEMOWT MINE

Autorzy: Stanisław Kurnik, Adrian Gołda - PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit

Streszczenie:

Sejsmologia górnicza jest jedną z podstawowych metod służących monitoringowi stanu zagrożenia tąpaniami. Rejestracje prowadzone w oparciu o prawidłowo skonstruowane sieci sejsmologiczne pozwalają na precyzyjnie analizy poziomu aktywności sejsmicznej związanej z prowadzeniem eksploatacji górniczej. W prezentacji przedstawiono innowacyjne rozwiązania sieci sejsmologicznych funkcjonujące w KWK Piast-Ziemowit, takie jak: sieci oddziałowe, pomiar maksymalnych amplitud prędkości drgań górotworu (PPV) oraz rozbudowany system obserwacji powierzchniowych. Realizacja przedstawionych rozwiązań możliwa była dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów obserwacyjnych – rejestratorów oraz czujników dołowych i powierzchniowych..
Wdrożone rozwiązania przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy jakości prowadzonych obserwacji oraz umożliwiają bieżący monitoring oddziaływania wstrząsów, zarówno na stan wyrobisk w rejonie prowadzonej eksploatacji jak i obiekty powierzchniowe. `

Materiały: