Partner:
Współorganizator:

Ceny węgla energetycznego w Polsce i na świecie

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050

Godzina/Sala: 18:00 - 18:15 - Aula Mała


Tytuł: Ceny węgla energetycznego w Polsce i na świecie

Title: Steam coal prices in Poland and in the world

Autorzy: Zbigniew Grudziński - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Według szacunków światowy handel węglem energetycznym w 2016 r. zmniejszył się o ok. 14 mln ton (1,4%) do 1033 mln ton. W 2015 r. ceny na międzynarodowych rynkach węgla spadły do poziomów najniższych od 2003 roku. Był to efekt synergii wielu czynników, lecz bez wątpienia głównym z nich była znaczna nadpodaż węgla na rynkach, będąca konsekwencją nadmiernych mocy produkcyjnych w światowym górnictwie. Wzrost cen w 2016 roku był w pierwszym rzędzie rezultatem ograniczenia tej podaży, zwłaszcza że zapotrzebowanie w tym czasie nie wzrosło.
Kluczową rolę w tym zakresie odegrały decyzje polityczne w Chinach, gdzie w 2016 roku ograniczono zdolności produkcyjne kopalń o kolejne 100 mln ton – ponad to, co już zamknięto w 2015 roku. Zmniejszenie produkcji w Chinach osiągnięto głównie wskutek redukcji liczby dni roboczych w kopalniach: z 330 do 276. Jednak skutkiem tej decyzji był wzrost jednostkowych kosztów produkcji w chińskich kopalniach.
Wśród innych czynników, powodujących wzrost cen w 2016 roku należy wymienić wpływ pogody, na przykład: powodzie które wymusiły czasowe przerwy w dostawach z Australii i Indonezji.
Ceny węgla w 2016 wzrosły o 77% (styczeń do grudnia). Obecne (I półrocze 2017 r.) ceny spot są na poziomie 80 USD/tonę i są zbliżone do cen z 2014 i są wyższe o 60% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecne tendencje z rynków międzynarodowych w małym stopniu uwzględniane są przez polski rynek.

Materiały:

Sponsorzy: