Partner:
Współorganizator:

Ocena efektywności odzysku odpadowej energii z przemysłowych systemów pneumatycznych

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050

Godzina/Sala: - - Aula Mała


Tytuł: Ocena efektywności odzysku odpadowej energii z przemysłowych systemów pneumatycznych

Autorzy: Jacek Leszczyński, Dominik Gryboś - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Pojęcie odzyskiwania energii odpadowej (ang. Energy harvesting) polega na wychwytywaniu niewielkich porcji energii z otoczenia i przekształcenia jej do postaci użytecznej. W tym badaniu skoncentrujemy się na odzysku energii w postaci sprężonego powietrze. Źródłem takiej energii jest dowolna maszyna pneumatyczna, która zasilana jest sprężonym powietrzem, o typowych parametrach takich jak nadciśnienie 6 barów lub wyższych oraz zmienny przepływ objętościowy. Następnie powietrze o niezmienionych parametrach, po wykonaniu pracy w maszynie jest oddawana do otoczenia gdzie ulega rozprężeniu, powodując straty energii. Przedstawiono ocenę efektywności urządzenia, które przekształca część energii sprężonego powietrza na użyteczną energię elektryczną demonstrując idee odzysku energii ze sprężonego gazu.

https://www.youtube.com/watch?v=L4QWeOBwkMs

Materiały:

Materiały video: video

Sponsorzy: