Partner:
Współorganizator:

System Zarządzania Energią jako działanie zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie Oddziału Zakłady Górnicze \”Rudna\”

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050

Godzina/Sala: 18:30 - 18:45 - Aula Mała


Tytuł: System Zarządzania Energią jako działanie zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie Oddziału Zakłady Górnicze \”Rudna\”

Title: Energy menagement system as a tool for improvement energetic efficiency in KGHM Polska Miedź S.A. on the example of ZG \"Rudna\"

Autorzy: Mirosław Koman - KGHM Polska Miedź S.A.

Streszczenie:

Przyjęta przez Sejm RP w dniu 20.05.2016 Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorców krajowych oraz jednostki samorządowe określone działania. Prezentacja przedstawia obowiązki przedsiębiorcy wynikające z przedmiotowej ustawy oraz sposób jej realizacji poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie normatywnego Systemu Zarzadzania Energią. Ukazuje też ten system jako narzędzie do monitorowania zużycia energii w KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie Oddziału Zakłady Górnicze \"Rudna\" - wchodzącego w skład Spółki.

Materiały:

Sponsorzy: