Strona główna

logo-kongresu-1

Serdecznie zapraszamy do udziału w 5 Polskim Kongresie Górniczym, który odbędzie się w dniach 6-7 września 2022 roku w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Polski Kongres Górniczy jest najważniejszym forum spotkań przedstawicieli nauki i przemysłu w szeroko pojętym obszarze górnictwa. Tegoroczny 5 Polski Kongres Górniczy będzie wyjątkowym wydarzeniem, na którym omawiane będą bieżące problemy branży górniczej oraz wyzwania przed którymi stoi przemysł górniczy XXI wieku.

Kongres będzie odbywał się pod hasłem:

Przemysł górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, wydobywać i przetwarzać surowce mineralne i energetyczne chroniąc klimat i środowisko?

Obrady odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice), stanowiące jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów o przeznaczeniu konferencyjnym i wystawienniczym na Śląsku http://www.mckkatowice.pl/

Program Kongresu 1.09.2022 r..

 ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

 • Aerologia i ratownictwo górnicze

 • Aktualne problemy geomechaniki, geotechniki i geofizyki górniczej

 • Automatyka i robotyka w górnictwie

 • Bezpieczeństwo w górnictwie

 • Budowa i eksploatacja maszyn górniczych

 • Diagnostyka i metody oceny stanu technicznego wyrobisk górniczych

 • Dobre praktyki w utrzymaniu stateczności wyrobisk górniczych

 • Eksploatacja i wykorzystywanie węglowodorów

 • Eksploatacja węgla w dobie dekarbonizacji

 • Energetyka węglowa

 • Energomechanika w górnictwie

 • Geodezja górnicza

 • Gospodarka surowcami mineralnymi

 • Gospodarka wodna

 • Górnictwo odkrywkowe

 • Górnictwo rudne

 • Górnictwo solne

 • Informatyka i telekomunikacja w górnictwie

 • Innowacyjne metody projektowania wyrobisk górniczych

 • Inżynieria mineralna

 • Nowoczesne technologie w budownictwie górniczym

 • Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych

 • Podziemna eksploatacja złóż i gospodarka odpadami

 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

 • Rewitalizacja i ochrona zabytkowych obiektów pogórniczych

 • Rewitalizacja terenów pogórniczych

 • Rozwój technologii górniczych w ciągu wieków

 • Systemy mechanicznego urabiania i transportu kopalin

 • Technologie górnicze w geoinżynierii

 • Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu

 • Zagospodarowanie obiektów pogórniczych

 • Zagrożenia naturalne w górnictwie

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym

Organizatorzy kongresu:

 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej,

 • Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach,

Sponsorzy: