Kontakt

Dr hab. inż. Marcin LUTYŃSKI, prof. PŚ – marcin.lutynski@polsl.pl
Dr inż. Dariusz Musioł – dariusz.musiol@polsl.pl
Dr inż. Marcin Popczyk – marcin.popczyk@polsl.pl
Dr inż. Monika Żogała – pkg2022@pkg.edu.pl – sekretariat Kongresu – tel. 32 237 11 91

Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
ul. Akademicka 2
44-100 Gliwice

Sponsorzy: