Publikacje

Publikacje w ramach 5-go Kongresu Górniczego

Zapraszamy do publikacji referatów z 5-tego Polskiego Kongresu Górniczego!! Referaty konferencyjne zostaną wydane w serii IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) w języku angielskim. W związku z tym, że jest to publikacja w monografii recenzowanej, a wydawnictwo IOP Publishing znajduje się na liście MNiSW w kategorii wydawnictw o wartości punktowej 80 pkt, pojedynczy artykuł posiada wartość punktową 20 (rozdział w monografii). Referaty powinny zostać przygotowane według formatki znajdującej się w poniższym linku:

https://www.morressier.com/call-for-papers/62b2dd7dc086670012c52ca6

Ostateczny termin złożenia artykułu na stronie IOP upływa 30 września

Koszt publikacji wynosi: 500 zł netto

 
 
 

Zeszyt specjalny „Selected Papers from 5th Polish Mining Congress” w czasopiśmie Energies

 
Szanowni Państwo, mamy zaszczyt ogłosić, że w ramach konferencji został specjalnie dla nas otwarty zeszyt specjalny pt. „Selected Papers from 5th Polish Mining Congress” w czasopiśmie Energies (MDPI), 140 pkt MNiSW, IF: 3.252.
 
Poniżej zamieszczamy link do informacji o zeszycie specjalnym w Energies:
 
 horizontal-banner
 

Sponsorzy: