Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Publikacje

Publikacje w ramach 5-go Kongresu Górniczego

Streszczenia referatów będą wydane w Zeszycie Streszczeń na dzień odbywania się Kongresu.
Streszczenie referatu w języku polskim i angielskim, przygotowane wg wzoru należy przesłać do 15 sierpnia  2022 roku na adres mailowy pkg2022@pkg.edu.pl.

Wzór przygotowania streszczenia referatu można pobrać tutaj.

W ramach 5-tego Polskiego Kongresu Górniczego istnieje możliwość publikacji w wydawnictwie IOP Publishing.

Po Kongresie zostanie wydany zeszyt w serii IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) w języku angielskim. W związku z tym, że jest to publikacja w monografii recenzowanej, a wydawnictwo IOP Publishing znajduje się na liście MNiSW w kategorii wydawnictw o wartości punktowej 80 pkt, pojedynczy artykuł posiada wartość punktową 20 (rozdział w monografii).

Koszt publikacji wynosi: 500 zł netto

Wkrótce zostanie udostępniony link, gdzie artykuły będą mogły być nadsyłane.
 
 

Zeszyt specjalny „Selected Papers from 5th Polish Mining Congress” w czasopiśmie Energies

 
Szanowni Państwo, mamy zaszczyt ogłosić, że w ramach konferencji został specjalnie dla nas otwarty zeszyt specjalny pt. „Selected Papers from 5th Polish Mining Congress” w czasopiśmie Energies (MDPI), 140 pkt MNiSW, IF: 3.252.
 
Poniżej zamieszczamy link do informacji o zeszycie specjalnym w Energies:
 
 horizontal-banner
 

Partnerzy: